Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava

HOLDno-2020-526

Valmistelija

  • Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavan laatiminen on ajoitettu kaavoituskatsauksessa 2020 aloitettavaksi vuoden 2020 aikana. Alueen asemakaavoitus on tullut ajankohtaiseksi vanhainkodin toiminnan loputtua ja kunnan ryhdyttyä myymään tyhjilleen jäänyttä rakennuskokonaisuutta. Lisäksi kunta on myynyt lähivuosina omistamiaan rivitaloja yksityisille tahoille.

Suunnittelualueelle sijoittuu vanhainkodin lisäksi ykstyisomistuksessa olevat Nuorisokoti Jaloverso, Ritanraitin päässä oleva neljän rivitalon kokonaisuus sekä Martinraitin varren rivitalo- ja omakotiasutusta. Martinraitilla sijaitsee myös Rei-Kaluste Oy sekä kunnan omistuksessa oleva vanha puimalarakennus.

Suunnittelualue rajautuu Pyhäniemen kartanon ympäristöön, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus). Alueella on myös valtakunnallisia maisema-arvoja.

Asemakaavan tavoitteena on ratkoa nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset, uudisrakentamisen määrä ja sijainti sekä alueen katuverkko liikenneturvallisuus huomioiden. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään asemakaavan tavoitteet, osalliset, osallistumisen järjestäminen, arvioitavat vaikutukset sekä alustava aikataulu kaavatyölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi.   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankekaavoittaja, suunnitteluavustaja, kirjeet: osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (erillinen täytäntöönpano-ohjeistus)