Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön luonnoksista

HOLDno-2019-871

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan pelastustoimen maksuosuus on tällä hetkellä 2 213 000 euroa.  Vaihtoehtojen vaikutukset:

  1. huojennusten poisto, Hollolan maksuosuus 2 678 000 euroa (+465 000 euroa)
  2. e/as jakoperuste 2 219 000 euroa (+5800 euroa)
  3. e/as, Lahti 90 % 2 360 000 euroa (+147 000 euroa)
  4. toimintoperusteinen 1 878 000 euroa (-335 000 euroa)

Mikäli kustannustenjakoa muutetaan, lähtökohtana maksuosuuksia uudistettaessa tulisi olla oikeudenmukainen, yksinkertainen  ja yksiselitteinen laskentaperuste. Tämän kriteerin pohjalta vaihtoehtoiset tarkasteltavat mallit ovat 2 ja 3. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan:

Pelastustoimen on tarkoitus siirtyä valmisteltavassa uudistuksessa maakuntien vastuulle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta lukien, jolloin pelastuslaitoksen maksuosuuksien muutoksia ei tulisi lainkaan tehdä tässä vaiheessa.

Mikäli maksuosuuksia kuitenkin muutetaan, Hollolan kunta kannattaa ensisijaisesti vaihtoehto 2:ta (asukaslukupohjainen maksuosuus), mutta voi hyväksyä esitetyistä vaihtoehdoista nro 3 (pääosin asukaslukupohjainen maksuosuus) ns. kompromissina.      

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on toimittanut kuntiin hyväksyttäväksi pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymän yhteistyösopimuksen ja hallintosäännön. Hyväksyntä pyydetään 2.10 mennessä, jonka jälkeen ne toimitetaan maakuntavaltuustolle hyväksyttäviksi. Pyyntö, johtokunnan pöytäkirjaote, yhteistyösopimus ja hallintosääntö liitteinä. 

Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 6 Taloudenhoito on esitetty, miten sopijakunnat jakavat kustannukset asukaslukuun perustuen, kuitenkin niin, että Lahden maksuosuus on 90 % asukaskohtaisesta osuudesta. Maksuosuujako otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla siten, että 2021 30 % maksuosuuksien kokoanissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 70 % aiemmalla, 2022 60% kokonaissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 40 % aiemmalla ja vuodesta 2023 alkaen kokonaan uudella jakotavalla.

Hollolan kunta on aiemmin antanut lausunnon maksuosuuksista kh 2.7.2020 § 135. Lausunnon mukaan Hollolan kunta on valmis hyväksymään ns. kompromissina yhteistoimintasopimukseen kirjatun maksuosuuksien jakoperusteen. Kunnanhallituksen lausunnon jälkeen esitykseen on otettu mukaan yllä esitetty siirtymäaika.

Asiaa on käsitelty kuntajohtajatapaamisissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Hollolan kunta hyväksyy Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaan lukien uuden maksuosuuksien jakotavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: Päijät-Hämeen pelastuslaitos