Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Pöytäkirjat

9.8.2020 Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätösnro 20/0785/2, diaarinumero 01600/20/5212, Kunnallisasiaa koskeva valitus, elinvoimavaliokunnan päätös 23.6.2020 § 48. Ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Vesihuoltolain 34 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
1.9.2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Kemikaalipäätös, vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varatoinnin valvonta, Tennilän sähköasema
1.9.2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Kemikaalipäätös, vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varatoinnin valvonta, Kosken sähkoasema

Kirjeet

Muuta

Hollolan työllisyystiedot elokuu 2020

Keskustelu vuoden 2021 toiminnallisista tavoitteista, riskienhallinnasta ja investoinneista / Heli Randell, Ari Rinkinen, Riikka Johansson

Nuorisovaltuuston edustajan Lotta Kivistön esittäytyminen.

Kuntatekniikan päällikön valinnasta elinvoimajohtajan päätös.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.