Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Kauhanen ja Mari Kurisjärvi.

Päätös

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Kauhanen ja Mari Kurisjärvi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.