Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

18.11.2021 Lahden seudun jätelautakunta https: //lahti-prod.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=202166927
                   § 25 Lahden seudun jätetaksa 1.1.2022
                   § 24 Lahden seudun jätelautakunnan kokouspäivät 2022 

24.11.2021 Maanmittauslaitos tietoimitus 2021-665726, Yksityistiejärjestelyt liittyen Lahden eteläiseen kehätiehen, Hollola

2.12.2021  Lahden seudun joukkoliikennelautakunta https://lahti-prod.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021417

Esityslistat
------

Kirjeet

18.11.2021 perustamiskokous Vesipojan yksityistie. Perustettu uusi tiekunta, perustamisilmoitus tehty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 22.11.2021/Tieisännöinti Mikko Simola

2.12.2021 ARA Kuntakirje Asumisoikeuslain 393/2021 toimeenpano, luovutukset 1.1.2022 alkaen

8.12.2021 perustamiskokous Hollolan Impivaaran yksityistiekunta. Tiekunta aloittaa 1.1.2022. 

13.12.2021 ARA Avustus kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmityksestä kokonaan luopumiseen,  muutokset 7.12.2021 alkaen,  https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_kunnille_oljylammityksesta_luopumiseen

Muuta

FCG:n yhdyskuntateknisten palveluiden sekä vesihuollon WACSI - kyselytutkimusten tulokset/ kokousessa asiantuntijoina kuultiin vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia ja kuntatekniikan päällikkö Sauli Tiensuuta

Kuntalaisaloite - Kiventie Muorintie risteys, sulavedet /Sauli Tiensuu

Kantelu - lausunto ja selvityspyyntö / Anne Tapaila

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.