Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen metsänhoidollisilla toimenpiteillä

HOLDno-2020-701

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

2 Valtuustoaloite Kristiina Vanhala-Selin Hollolan vihreät 7.12.2020

Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala- Selin on jättänyt valtuustoaloitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Aloite on jätetty 7.12.2020, liitteenä.

Aloitteessa todetaan, että Hollola on Hinku-kunta, joka tarkoittaa, että olemme sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Aloitteessa esitetään, että Hollola huomio kunnan metsissä hiilineutraalit tavoitteet talousmetsien hoidossa ja metsänhoitosuunnitelmissa ja edistää jatkuvan kasvun periaatetta metsänhoidossa.

Elinvoiman palvelualueen vastaus aloitteeseen

Hollolan kunnan valtuusto on tehnyt päätöksen Hollolan kunnan liittymisestä HINKU kuntien verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen (§ 53, 23.09.2019). Käytännössä tämä tarkoittaa metsänhoitosuunnitelmien toteutuksen yhteydessä sitä, että kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon. Elinvoiman palvelualueelta on lähdössä tarjouspyyntö talousmetsien hoitosuunnitelman tekemisestä. Tarjouspyynnössä Hinku-kuntaverkostoon sitoutuminen on huomioitu ja siinä tullaan viittaamaan aloitteen linkkeihin, joissa on hyviä käytännön apuja esim. luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökaluja erilaisiin toimenpiteisiin.

Kunta toteuttaa parhaillaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa Helmi- elinympäristöohjelmaan liittyvää Kintterönsuon hanketta, jonka tavoitteet liittyvät mm. luonnon monimuotoisuuden, suojeluarvojen sekä virkistyskäyttöarvojen turvaamiseen. Hankekokonaisuuteen liittyy myös METSO-ohjelmaan liitettävän suojelualueen perustaminen.

Metsäsuunnitelmiin liittyen toteutetaan keväällä 2021 kysely asukkaille mieluisista ja tärkeistä kohteista, jotka voidaan huomioida metsänhoitosuunnitelmissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vastauksen aloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Elinvoimavaliokunta lähettää aloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.