Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

----

Esityslistat

----

Kirjeet

-----

Muuta

Elinkeinopalveluiden katsaus – vuosi 2020 / Sari-Anna Vilander

Vanhojen katualueiden lohkomiset ja haltuunotot / Janne Viljanen

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.