Elinvoimavaliokunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Elinvoiman palvelualueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

HOLDno-2021-43

Valmistelija

  • Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2020 toteuma (ilman vesihuoltolaitosta) tulojen osalta oli n. 18,3 milj. euroa (tuotot 18,2 milj. e ja valmistus omaan käyttöön 82 t. e) toteuma 100 %. Tulot toteutuivat n. 0,4 milj. euroa pienempänä kuin vuonna 2019. Kulut olivat yhteensä 21,5 milj. euroa, toteuma 92,8 %, n. 0,2 milj. euron kasvu vuodesta 2019.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 tilikauden tulos parani edellisvuodesta, vuosi 2020 oli alijäämäinen 564 euroa, vuoden 2019 alijäämäinen tulos oli 8.507 euroa.

Investointien nettomenot olivat 17,2 milj. euroa, toteuma-aste 85,6 %, pääsyynä budjetin alittumiseen oli joidenkin hankkeiden siirtyminen seuraavalle vuodelle, määrärahan alitus osassa hankkeita sekä Sote-keskuksen maksuerien siirtyminen vuodelta 2020 vuodelle 2021.

Liitteenä elinvoiman palvelualeen toimintakertomus, joka sisältää elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, talousarvion toteutumisen, tunnusluvut, riskienhallinnan selonteon, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan budjetoinnin toteutumisen sekä Hollolan Vesihuoltolaitoksen taseyksikön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä elinvoiman palvelualueen toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.