Elinvoimavaliokunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

3.2.2021 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta https://lahti-prod.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021203
                                ote § 7 Suunnitelma kesäkauden 2021 joukkoliikenteen tarjonnasta
                                ote § 5 Joukkoliikenteen myyntipisteverkoston supistaminen

8.2.2021 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä hallitus 1/2021

Esityslistat

-----

Kirjeet

-----

Muuta

Vesihuollon varautumissuunnitelma päivitetty / Riikka Johansson

Salpakankaan päiväkoti, A-osan muutokset ja kustannukset / Heli Randell

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.