Elinvoimavaliokunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Purkuhanke Kiinteistö Oy Aleksintie 3, Hollola

HOLDno-2021-115

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Aleksintie 3 pyytää Hollolan kunnalta lausuntoa koskien purkulupaa. Kunnan lausunto annetaan ARA:lle tehtävää purkuhakemusta varten. 

KOY Aleksintie 3:een kuuluu kolme tonttia, joilla on yhteensä  8 rakennusta, joissa yhteensä 40 asuinhuoneistoa. Purkuhakemus koskee koko yhtiötä.

Vuokratalokohteet ovat valmistuneet vuonna 1979-1980. Talojen korjaustarpeen mukainen kustannusarvio on 1,5-1,8 milj. euroa. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä 27,5 %.

Liitteenä hakemus, oheisaineistona kaavakartta ja kaavamääräykset sekä kiinteistön sijainti opaskartalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta antaa ARA:lle seuraavan lausunnon:

Hollolan kunta puoltaa KOY Aleksintie 3:n purkuhakemusta perustuen rakennusten korkeaan korjausasteeseen ja asuntojen alhaiseen käyttöasteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Aleksintie 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.