Elinvoimavaliokunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

24.3.2021 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
24.3.2021 Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunta § 14 Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2020 
24.3.2021 Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunta § 15 Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2021 

Esityslistat

(Tekstiä)

Kirjeet

25.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 90/2021 dnro ESAVI/14142/2020 Kosken sillan uusiminen Teuronjoen yli ja valmistelulupa, Hollola. Valmistelulupaa koskeva käsittelyratkaisu ja sen perustelu: Valmistelulupahakemus jätetään sillensä, koska hakija on perunut hakemuksen.
31.3.2021 Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö Toimintakertomus 2020
7.4.2021 Uudenmaan Ely-keskus Lahden ja Hollolan maanteinä lakkaavien väylien vuoden 2021
kunnossapitokustannusten korvaaminen, maksatuspäätös Hollolan kunnalle 35.470,80 euroa.

Muuta

Metsänhoitosuunnitelmien laadintaprosessin eteneminen / Heli Randell

Elinvoimavaliokunta kokoontuu nykyisellä kokoonpanolla 22.6.2021

Kalliolan-Paimelan osayleiskaavasta yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa vireillä (hyväksymiskäsittely valtuusto 22.2.2021 § 9)

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.