Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Perustelut

Saapuneet

15.1.2020 Messilä golf oy polttonesteiden jakelupiste vuosiyhteenveto 2019

10.1.2020 Euorofins Environmental Testing: Hämeenkosken suljettu kaatopaikka; velvoitetarkkailu 2019

25.10.2019 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto: päätös navetan toiminnan laajentamisesta, Maatalousyhtymä Takala Antti, Paavo ja Riitta, 98-436-2-9. Päätösnro 419/2019.

3.12.2019 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto: Sairakkalan pohjavedenottoluvan lupamääräysten tarkistaminen. Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä. Päätösnro 467/2019.

 

Lähteneet

6.11.2019 Ympäristösihteeri: Lausunto rakennusvalvonnalle suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta 98-2019-248. Salpatuuli Osuuskunta, yksi tuulivoimala, Tuohijärvenkallio.

14.11.2019 Ympäristötarkastaja Kenttä: Kirje, betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, kiinteistöt 98-433-6-42 ja 98-874-2-1

19.11.2019 Ympäristötarkastaja Kenttä: Kirje, betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, kiinteistö 98-406-1-227

 

Viranhaltijapäätökset

10.12.2019 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta: Destia Oy, murskaus, Hirvikallio

10.12.2019 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta, rakennuksen poltto

20.11.2019 Ympäristösihteeri: Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi, jätteen kuormaaminen ja kuljetus pyhäpäivänä ja sunnuntaina. Remeo Oy, Hämeen Kuljetuspiste Oy

12.11.2019 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Vapautushakemus vesi- ja viemäriverkostosta, 98-436-3-176

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi
  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna aihetta muutoksenhakuun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).