Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vanajavesikeskuksen toiminta Hollolassa 2019

HOLDno-2020-332

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on alueen järvien ja jokien kuntoon saaminen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen.Vuoden 2014 alusta Vanajavesikeskus siirtyi Hämeen liitosta Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Muutos tarkoittaa jatkuvuutta, kun aikaisemmin hankkeena tehty Vanajavesikeskuksen toiminta muuttuu pysyväksi työksi. Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat.

Vanajavesikeskuksen ydintehtävä on kokonaisen vesistöreitin – Vanajan reitin – suojeleminen. Sen järviä ja jokia ei voida suojella hoitamatta samalla koko valuma-aluetta. Vanajaveden valuma-alue eli Vanajan reitti ulottuu yhdentoista kunnan ja kolmen maakunnan alueelle.

Alueen kunnat ovat Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Loppi, Riihimäki, Hausjärvi, Kärkölä, Hollola (Hämeenkoski), Tammela, Valkeakoski, Akaa ja Lempäälä. Kaikki alueen kunnat ovat mukana rahoittamassa Vanajavesikeskusta.

Vanajavesikeskus puolustaa vesiensuojelun lisäksi myös alueen muita arvoja. Tähtäimessä on koko alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Vesistöasiantuntija, pääsihteerin sijainen Suvi Mäkelä on laatinut selvityksen, jossa on esitetty Vanajavesikeskuksen toimintaa Hollolassa 2019. Selvitys on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vanajavesikeskuksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2019 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Vanajavesikeskus/Suvi Mäkelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.