Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Saapuneet

15.4.2020 Valitus ympäristölupa-asiassa ESAVI 27.4.2018 nro 60/2018/1. Vaasan hallinto-oikeus

Puolustusvoimien Hälvälän ampumaradan toiminta. Valitukset hylättiin ja päätös jäi voimaan.

30.4.2020 Sairakkalan vedenottamon tarkkailun vuosiraportti 2019. Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä.

30.4.2020 Kellolähteen-Helvetinlähteen vedenottamon tarkkailun vuosiraportti 2019. Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä.

15.5.2020 Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy:n vuosiraportti

 

Lähteneet

14.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa, kiinteistö 98-452-1-20

17.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa, kiinteistö 98-436-3-101

20.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa, kiinteistö 98-435-18-150 (betonijätteen hyödyntämistä ei suositeltu)

 

Viranhaltijapäätökset

16.4.2020 Ympäristötarkastaja; Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta: louhinta, Hopeakallio, Kuusan maansiirto Oy

16.4.2020 Ympäristötarkastaja, Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Kuusan maansiirto Oy, Hopeakallio, louhinta

23.4.2020, Ympäristötarkastaja, Hankintapäätös, ympäristöviikko, -neuvonta ja -katsaus

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi
  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna aihetta muutoksenhakuun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.