Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vesijärvisäätiön toiminta Hollolassa vuonna 2019

HOLDno-2019-334

Perustelut

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö perustettiin vuonna 2007 edistämään Vesijärven ja Lahden seudun muiden järvien hoitoa. Työtä ohjaa Vesijärvi-ohjelma, johon  kuuluvat järvissä ja niiden ympärillä tehtävät kunnostustoimenpiteet, järvien tilan ja kuormituksen seuranta, tutkimus sekä viestintä. Säätiön rahoituksesta 70 % tulee kunnilta ja 30 % yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi EU-rahoitusta haetaan aktiivisesti. Kahdestoista toimintavuosi, 2019, sisälsi sekä uusien linjausten hakemista että reagoimista olemassa oleviin vesienhoidon tarpeisiin. 

Vesijärven kunnista Hollola on sitoutunut osallistumaan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön rahoitukseen vuosittain 70 000 €:n osuudella. Lisäksi Vähä-Tiilijärvellä tehtäviä kunnostustoimia rahoitetaan vuosina 2019-2020 yhteensä 33 450 €:n omarahoitusosuudella. Muita säätiön kuntarahoittajia ovat Lahden kaupunki ja Asikkalan kunta. Näiden lisäksi kaupungin yhtiöt Lahti Aqua ja Lahti Energia ovat keskeisiä rahoittajia. Vuonna 2019 Vesijärvisäätiön varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 576 998,04 €. Lähinnä pienemmän hankerahoituskertymän vuoksi se oli jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna (686 915,41 €). Tilikauden koko toiminnan tulos oli 21 223,43 € ylijäämäinen. 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön toimintakertomus vuodelta 2019:
https://www.vesijarvi.fi/wp-content/uploads/TK_2019_netti.pdf

Vesijärvisäätiön toimitusjohtaja Heikki Mäkinen on tehnyt selvityksen, jossa on esitetty Vesijärvi-ohjelmasta Hollolaan suunnattu rahoitus. Hollolan kunnan puolella tehtäviin toimenpiteisiin kohdentui 209 900 €. Suurimmat taloudelliset panostukset kohdistuivat hoitokalastukseen, palkkakuluihin, vesikasvillisuuden niittoihin ja rantojen kunnostuksiin sekä Vähä-Tiilijärvi-hankkeeseen. Muita toimenpiteitä olivat veden tilan ja kuormituksen seuranta Paimelanlahden, Purailanviepän ja Myllyojan automaattiasemilla sekä joki- ja ojaseurannat; luontoselvitykset; hapetus sekä kemialliset vesienhoidon menetelmät. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi
  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vesijärvisäätiön Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2019 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Vesijärvisäätiö, Heikki Mäkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.