Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vesijärvisäätiön toiminta Hollolassa 2020

HOLDno-2019-334

Valmistelija

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-​Hämeen Vesijärvisäätiön toimintakertomus vuodelta 2020:
https://www.vesijarvi.fi/saatio/toimintakertomukset/

Vesijärvisäätiön toimitusjohtaja Heikki Mäkinen on tehnyt selvityksen,​ jossa on esitetty Vesijärvisäätiön Hollolaan suuntaama rahoitus. Selvitys on alla. Osa kuluista kohdistuu useampaan kuin yhteen kuntaan, kuten tietojärjestelmähankinnat ja Vesijärven tilaraportin tuottaminen. Näitä kuluja ei ole ole jyvitettynä selvityksessä, joten todellinen rahoitusosuus on alla esitettyä suurempi. 

 

Vesijärvisäätiön Hollolaan vuonna 2020 suuntaama rahoitus (euroa)

 • Veden tilan ja kuormituksen seuranta 17 800
  • Paimelanlahden, Purailanviepän ja Myllyojan automaattiasemat 
  • Joki- ja ojaseurannat
 • Kosteikkojen toimivuustarkkailut 11 000
 • Hoitokalastus ja petokalaistutukset 31 000
 • Luontoselvitykset 12 162
 • Vesikasvillisuuden niitot ja rantojen kunnostukset 28 000
 • Kemialliset vesienhoidon menetelmät 1228
 • Vähä-Tiilijärvi -hankkeen kulut (ilman palkkoja) 20 154
 • Vesijärvisäätiön Hollolan toimenpiteisiin liittyvät palkkakulut 47 000
 • yhteensä 162 094 euroa

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vesijärvisäätiön Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle 2020 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta; Vesijärvisäätiön toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.