Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2021

HOLDno-2019-88

Valmistelija

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Määräaikaistarkastuksista ja kohteiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma, jonka valvontajaosto hyväksyy vuosittain. Ohjelma perustuu valvontasuunnitelmaan. Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on hyväksytty valvontajaostossa 19.4.2017 § 24.

Maa-aineslain, jätelain ja muun lainsäädännön mukainen valvonta on sisällytetty valvontaohjelmaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2021. Ohjelmassa on kuvattu vuoden 2020 valvontaohjelman toteutuminen. Valvontaohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan lisäämällä siihen uudet laitokset ja poistamalla laitokset, joiden toiminta on loppunut. Lainsäädäntömuutokset aiheuttavat jatkuvaa päivitystarvetta. Säännöllisestä valvonnasta laskutetaan laitosta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto hyväksyy liitteenä olevan Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.