Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 12.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Perustelut

Saapuneet

27.5.2020 Lahden ympäristöpalvelut, Ilmanlaatu Lahden seudulla 2019

5.6.2020 Lahden seudun ympäristökatsaus 2019

12.6.2020 Hämeen ELY-keskus, poikkeamislupa vuollejokisimpukan rauhoitusmääräyksistä

17.6.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Lahden Ampumaseura ry:n Hälvälän haulikkoradan ympäristölupaa (Hollolan valvontajaosto 2.10.2018 (26.9.2018 § 28)). Hallinto-oikeus muuten hyläten valituksen, muutti lupamääräyksen nro 16 yhtä virkettä.

 

Lähteneet

29.5.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa, kiinteistö 98-433-3-33

3.7.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: Ilmoitus rekisteröinnistä ympäristöhallinnon tietojärjestelmään, Pead Industri Oy, siirrettävän asfalttiaseman rekisteröinti (YSL 116§)

Viranhaltijapäätökset

4.5.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta: murskaus, Pinnolantie 337, Hämeenkoski, Nisulan Maansiirto Oy

28.5.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: § 1 Päätös maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä, kiinteistö 98-416-1-151 (Teollisuusalue)

10.6.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: § 7 Vapautushakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi
  • Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna aihetta muutoksenhakuun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.