Sorvasen alueen asemakaava lainvoimainen

Kuulutusaika

15.6.2022 - 14.7.2022

Kuulutus

Hollolan valtuuston 2.5.2022 hyväksymä Sorvasen alueen asemakaava on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kukkilan (23) kunnanosan tilojen 98-414-1-781, 98-411-6-245, 98-411-6-176, 411-6-38, 411-6-275 osia.

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan korttelit 274-282 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet.


15.6.2022
Kunnanhallitus