Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Hirvisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen, Hollola

Kuulutusaika

2.5.2024 - 10.6.2024

Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta
     Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
     Neova Oy

Asia
     Hirvisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen, Hollola

Dnro
     ESAVI/49621/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
     Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.5.-10.6.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 


Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
ymparistoluvat.etela@avi.fi | www.avi.fi