Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös, Lahti Historic ralli- ja Top Building ralli 13.-14.8.2021

Kuulutusaika

8.7.2021 - 16.8.2021

Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.7.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melu aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on HAMELY/1225/2021.

Lahti Historic Rally ry:lle annettu päätös koskee Lahti Historic ralli- ja Top Buildin ralli-nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua, joka ajetaan 13.-14.8.2021.

Kuulutus ja päätös liittenä.