Yleistiedoksianto tupakointikieltopäätöksestä, Salpakankaantie 7, 22.5.2023

Kuulutusaika

22.5.2023 - 30.6.2023

Kuulutus

Asunto Oy Nuolihaukka, Salpakankaantie 7, 15860 Hollola, on tehnyt Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen. Tupakointikieltoa haetaan huoneistojen parvekkeille.

Ympäristöterveysjohtaja on 22.5.2023 (HOLDno-2023-274) päättänyt määrätä tupakointikiellon kohteen asuntojen 1-25 huoneistoparvekkeille. Päätös on nähtävillä 30.6.2023 saakka Hollolan kunnan internet-sivuilla www.hollola.fi sekä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toimistossa osoitteessa Virastotie 3, 15870 Hollola (arkipäivisin ma-pe klo 9.00-15.00).

Tämä ilmoitus on julkaistu Hollolan kunnan verkkosivulla 22.5.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtävällä hallintovalituksella. Muutosta saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa tarvittaessa terveydensuojeluinsinööri Mika Nyman puh. 044 480 1160, mika.nyman@hollola.fi

Päijät-Hämeen ympäristöterveys