Yleistiedoksianto - Niitto yhteisillä vesialueilla 98-411-876-3, 98-411-876-34 Vesijärven Vähäselällä, kiinteistöjen Lehtoranta 98-411 -2-36 ja Lehtoranta II 98-411-2-56 edustalla

Kuulutusaika

8.7.2022 - 15.8.2022

Kuulutus

Niitto yhteisillä vesialueilla 98-411-876-3, 98-411-876-34 Vesijärven Vähäselällä, kiinteistöjen Lehtoranta 98-411 -2-36 ja Lehtoranta II 98-411-2-56 edusta.

Tiedoksianto on yleisesti nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset

Tiedoksianto kuulutuksen liitetiedostona.