Yleistiedoksianto: Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Kuulutusaika

22.6.2022 - 1.8.2022

Kuulutus

Asia       Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Hanke   Niitto yhteisellä vesialueella 98-418-876-1, Vesijärvellä, kiinteistön Keidas 98- 418-1-11 edustalla.

Nähtävilläpito 

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 22.6. – 1.8.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset
Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Asian diaarinumero: HAMELY/1285/2022

 

Yleistiedoksianto liitteenä