Yleistiedoksianto, Vesikasvillisuuden niitto yhteisellä vesialueella 98-411-876-4, Vesijärvi, Hollola

Kuulutusaika

10.6.2022 - 17.7.2022

Kuulutus

Asia    Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.
Hanke Vesikasvillisuuden niitto yhteisellä vesialueella 98-411-876-4, Vesijärvi, Hollola

 

Yleistiedoksianto liitteenä