Yleistiedoksianto, Hahmajoki, Hollola

Kuulutusaika

14.1.2022 - 22.3.2022

Kuulutus

Ilmoitus yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle, 098-406-876-1, Hahmajoki, Hollola

Nähtävilläpito

Tämä ilmoitus on yleisesti nähtävillä 14.1.–22.3.2022 (60 päivää julkaisupäivästä) ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/.

Ilmoitusasiakirjan saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta kirjaamo.hame@ely-keskus.fi.