Yleistiedoksianto

Kuulutusaika

3.6.2021 - 8.8.2021

Kuulutus

Hahmajoen alituksen vesialueen 098-406-876-1 ja Äväntjoen alituksen vesialueiden 098-457-876-1 ja 316-408-876-1 järjestäytymättömille osakaskunnille.

 

Yleistiedoksianto liitteenä