Vesilain mukainen päätös, Kosken sillan uusiminen, Teurojoki

Kuulutusaika

25.3.2021 - 3.5.2021

Kuulutus

Ilmoitus päätöksestä

Vesilain mukainen päätös

Hakija              Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro                ESAVI/14142/2020
                        Päätösnro 90/2021

Asia                 Kosken sillan uusiminen Teuronjoen yli ja valmistelulupa, Hollola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.3.–3.5.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.