Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Kuulutusaika

20.11.2020 - 28.12.2020

Kuulutus

YLEISTIEDOKSIANTO

Asia                Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän                           osakaskunnan vesialueella

Hanke             Ruoppaus vesialueella 98-411-876-3, Vesijärvi, Hollola


Tiedoksiannon julkaisupäivä

                        20.11.2020

                        Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, eli                                    27.11.2020.

Nähtävilläpito

                        Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 20.11. – 28.12.2020