Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä, lupa louhosalueen hulevesien johtaminen, Peab Industri Oy

Kuulutusaika

23.11.2022 - 21.12.2022

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan valvontajaoston päätöksestä 24.8.2022 § 87. Päätös koskee lupaa louhosalueen hulevesien johtamiseen, Hollola.