Uimahalli-monitoimihallin asemakaavan muutosluonnokset nähtäville

Kuulutusaika

4.5.2022 - 3.6.2022

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Salpakankaalla Terveystiellä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen uimahalli-monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen tai uudisrakennuksen rakentaminen. Kaavan tavoitteena on tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot. Autopaikkojen korttelialueen käyttöä tarkastellaan samalla. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia asemakaavamääräyksiin ja tarkistuksia tontin rajoihin laajennuksen tarpeiden mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnokset sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.5. – 3.6.2022 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksista ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

4.5.2022

Kehitys- ja kaavoituspalvelut