Uimahalli- monitoimihallin asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika

9.6.2021 - 10.7.2021

Kuulutus

Hollolan uimahalli- monitoimihallin korjaus- ja mahdollinen laajennus on tullut ajankohtaiseksi. Hanketta varten on tarve ajantasaistaa asemakaavaa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä mahdollistaa nykyisen uimahalli- monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia asemakaavamääräyksiin ja mahdollisesti tarkistuksia tontin rajoihin laajennuksen tarpeiden mukaisesti.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 10.6.- 9.7.2021 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela puh. 044 780 1359.