Strategisen yleiskaavan 2020 ehdotusvaihe nähtäville

Kuulutusaika

18.11.2020 - 21.12.2020

Kuulutus

Hollolan Strateginen yleiskaava 2020, ehdotusvaihe

Hollolan koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan, Strateginen yleiskaava 2020, valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaratkaisun perustana on valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. Hollolan strateginen yleiskaava koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kaavan pääkarttaa täydentämään, jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, on laadittu teemakartat. Teemakartat antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla. Pääkaavakartan ruutumaisella esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. Teemakartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous (4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5). Kaava-luonnoksen valmisteluun liittyvässä kaavaselostuksessa on tarkemmin kuvattu kaavaratkaisut ja niiden perusteet.

Strategisen yleiskaavan 2020 kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 19.11.-21.12.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaiset ja muut osalliset voivat nähtävillä oloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Kirjalliset muistutukset tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Nähtävillä oleva aineisto löytyy Hollolan kunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet > ehdotusvaihe.

Samassa kohdassa on linkki kaavaehdotuksen karttojen selainversioon, osoitteessa https://hollola.ubihub.io/

Kaavaratkaisuun vaikuttavia selvityksiä on lisäksi Hollolan kunnan sivuilla osoitteessa https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet > luonnosvaihe.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela p. 044 780 1359, etunimi.sukunimi@hollola.fi


18.11.2020
Kunnanhallitus