Sorvasen alueen asemakaavaluonnos nähtäville

Kuulutusaika

26.5.2021 - 30.6.2021

Kuulutus

Sorvasen asemakaava-alue sijoittuu Kukkilan taajama-alueelle Kalliolanpeltotien ja Sorvasen mäkialueen väliin jäävälle Takalan peltoaukealle. Kaavoitettavaa aluetta rajaa kaakossa peltoaukean läpi kulkeva pelto-oja, lounaassa ja luoteessa Kulmalantie ja koillisessa Ali-Tohkasentie.  Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria. Kaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa, yksityisiä maita on mukana Ali-Tohkasentien kautta osoitettavan katuyhteyden kohdalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle pientaloasumista.

Asemakaavaluonnosvaihtoehdot pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5. – 30.6.2021 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.