Sorvasen alueen asemakaava hyväksytty

Kuulutusaika

5.5.2022 - 13.6.2022

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 2.5.2022 Kukkilan (23) kunnanosan tilojen 98-414-1-781, 98-411-6-245, 98-411-6-176,411-6-38, 411-6-275 osia koskevan asemakaavan.

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan korttelit 274-282 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

5.5.2022

Kunnanhallitus