Ruskorinteen asemakaavaluonnos nähtävillä

Kuulutusaika

28.4.2021 - 27.5.2021

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukkilassa Toisenmäentien varrella. Alueelle on suunniteltu palveluasumiseen tarkoitettua rakentamista.

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.4. – 27.5.2021 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.