Ruskorinteen asemakaava hyväksytty

Kuulutusaika

5.5.2022 - 13.6.2022

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 2.5.2022 Kukkilan (23) kunnanosan tilaa 98-414-1-28 ja osaa tilasta 98-414-2-423 sekä lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan kortteli 74, lähivirkistysalue ja katualuetta.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

5.5.2022

Kunnanhallitus