Ruoppaus yhteisellä vesialueella 98-411-876-4, Vesijärvi, Hollola, kiinteistön 98-411-1-18 edustalla.

Kuulutusaika

15.11.2022 - 22.12.2022

Kuulutus

Yleistiedoksianto
Asia Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella. Hanke Ruoppaus yhteisellä vesialueella 98-411-876-4, Vesijärvi, Hollola, kiinteistön 98-411-1-18 edustalla.

Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kuulutus liitteenä.