Pyyntö kuulutuksen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla

Kuulutusaika

23.12.2021 - 27.1.2022

Kuulutus

Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022–2027 on pidettävä kunnan ilmoitustaululla
21.12.2021–27.1.2022 välisen ajan.

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

Pyyntö kuulutuksesta liitteenä