Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavan laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika

30.9.2020 - 31.10.2020

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kartanon itäpuolella käsittäen Ritanraitin ja Martinraitin rakennuskantaa sekä Ehtootien varrella Pyhäniemen vanhainkodin ympäristöä.

Tavoitteena on määritellä rakennusten käyttötarkoitukset, uusien rakennuspaikkojen sijainti sekä alueen katuverkko huomioiden alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1. – 30.10.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

30.9.2020

Elinvoimavaliokunta