Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavaehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

1.6.2024 - 2.7.2024

Kuulutus

Asemakaava alue sijoittuu Pyhäniemen kunnanosan alueelle, Pyhäniemen kartanon itäpuolelle. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Rantatie, joka on pieneltä matkalta osa suunnittelualuetta. Kaava-alue rajautuu pääosin kiinteistörajojen mukaisesti, idän suunnalla alue rajautuu Kutajärveen viettävään peltoon. Asemakaavalla osoitetaan uusi käyttötarkoitus vanhainkotirakennukselle sekä todetaan alueen nykyisten rakennuspaikkojen käyttötarkoitukset.

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.6. -2.7.2024 Hollolan kunnan internetsivuilla: hollola.fi/ajankohtaista > Ilmoitukset > Kaikki ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

1.6.2024

Kunnanhallitus