Päätös eläinsuojan ympäristöluvan rauettamisesta, 283-419-2-54 ja 283-419-2-140

Kuulutusaika

7.4.2021 - 14.5.2021

Kuulutus

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päätöksellään 7.4.2021 § 3 (ympäristötarkastaja Kenttä) päättänyt rauettaa kiinteistöillä 283-419-2-54 ja 283-419-2-140 sijaitsevan eläinsuojan ympäristöluvan. Rauettamisasia on tullut vireille toiminnanharjoittajan ilmoitettua eläinpaikkamäärän vähentämisestä.

Päätöspäivä ja kuulutuksen julkaisupäivä on 7.4.2021.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI 7.4.-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 14.5.2021.

 

Hollolassa 7.4.2021

Ympäristönsuojeluviranomainen