Parinpellontien asemakaavaehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

17.2.2021 - 18.3.2021

Kuulutus

Asemakaava-alue sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alue on yksityistä tiealuetta ja osittain alue ulottuu piha-alueille ja muuhun maastoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria, kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km. Tavoitteena on saada katuyhteys kevyen liikenteen väylineen Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie.

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.2. -18.3.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.