Päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Maanrakennus Ylitalo Oy, 98-443-1-35 (Ylitalo)

Kuulutusaika

22.6.2020 - 30.7.2020

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 17.6.2020 § 26 päättänyt, ettei se myönnä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Maanrakennus Ylitalo Oy:lle kiinteistölle 98-443-1-35 (Ylitalo).Päätöspäivä on 17.6.2020. Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.6.2020.Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI 22.6.-29.7.2020 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemispäivästä.Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 29.7.2020. Hollolassa 22.6.2020Valvontajaosto