Paassillan yritysalueen laajennus, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika

11.5.2022 - 9.6.2022

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Paassillan yritysalueen itäpuolella ja rajautuu pohjoisessa valtatiehen 12. Asemakaavan tavoitteena on lisätä yritystonttitarjontaa hyvien liikenneyhteyksien läheisyydestä.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 11.5. – 9.6.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.


11.5.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut