Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 9.-11.9.2020

Kuulutusaika

14.9.2020 - 1.10.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 17.9.2020

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-275

10.09.2020

98-455-1-306

Sisäisiä ja julkisivumuutoksia

Jauhomylly-elintarviketila konesuoja-/tilamyymälärakennukseen

Aikkalantie 167 15880 HOLLOLA

 

098-2020-273

09.09.2020

98-409-5-14

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Haen kolme vuotta jatkoaikaa autokatoksen rakentamiselle.

Multamäentie 23 15880 HOLLOLA

 

098-2020-269

10.09.2020

98-401-1-82

Uusi rakennus

Pihasauna

Aikkalantie 12 15880 HOLLOLA

 

098-2020-265

10.09.2020

283-411-1-149

Laajennus

Lomarakennuksen laajentaminen ja jätevesien käsittelyjärjestelmän parantaminen

Leppälammintie 44 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2020-262

10.09.2020

98-407-2-106

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Pihasaunan rakentaminen

Kylä-Hersalantie 91 16730 KUTAJÄRVI

 

098-2020-240

10.09.2020

283-411-1-234

Käyttötarkoituksen ja sisäisiä muutoksia

Varavoimakoneen sijoittaminen kotieläinrakennukseen

Käikäläntie 125 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2020-120

11.09.2020

98-411-7-257

Rakennuksen purkaminen

Rakennus (PRT1002695011) puretaan tarpeettomana, Attendo Oy:n tarjoamat palvelut tuotetaan toisessa yksikössä.

Palotie 15 17110 KALLIOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 14.9.2020 – 1.10.2020 väliseksi ajaksi.