Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 8. - 10.9.2021

Kuulutusaika

13.9.2021 - 30.9.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 16.9.2021                                                                                       

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

RAKENNUSPAIKAN OSOITE

 

098-2021-265

08.09.2021

98-436-5-71

Uusi rakennus

Autosuojan rakentaminen

Sepänaho 35 17120 PAIMELA

 

098-2021-266

08.09.2021

98-435-18-100

Uusi rakennus

Pihasaunan rakentaminen

Peurankello 3 15860 HOLLOLA

 

098-2021-248

10.09.2021

98-435-7-722

Rakennuksen purkaminen

Käytöstä poistuneen päiväkotirakennuksen ja jätekatoksen purkaminen.

Keskuskuja 3 15870 HOLLOLA

 

098-2021-247

10.09.2021

98-455-3-130  98-455-3-131  98-455-3-132

Rakennuksen purkaminen

Asuinrivitalojen purkaminen, 8 rivitaloa

Aleksintie 3 15880 HOLLOLA

 

098-2021-234

10.09.2021

98-455-24-86

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennus ja autotalli sekä maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Saniaiskorventie 10 15870 HOLLOLA

 

098-2021-267

10.09.2021

98-441-1-107   98-441-1-325

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennus, autotalli/varasto, sauna/vierasmaja, venevaja ja maalämpöjärjestelmä porakaivolla.

Rantatie 757 16710 HOLLOLA KK

 

098-2021-269

10.09.2021

98-435-7-357

Talotekniset järjestelmät

käyttövesiputkiston uusiminen ja matalalämpöverkoston rakentaminen

Salpakankaantie 18 15860 HOLLOLA

 

098-2021-270

10.09.2021

283-419-1-6

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennuksen osan korjaus ja purku lisänä terassi ja veranta

Pätiläntie 250 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2021-271

10.09.2021

98-441-1-107  98-441-1-325

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennus, autotalli/varasto, sauna/vierasmaja, venevaja ja maalämpöjärjestelmä porakaivolla.

Rantatie 757 16710 HOLLOLA KK

 

098-2021-273

10.09.2021

98-415-1-738

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Lomarakennuksen, autokatoksen ja saunan rakentaminen sekä maalämpöjärjestelmä (kaivo).

Auralantie 27 16730 KUTAJÄRVI

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.09.2021 – 30.09.2021 väliseksi ajaksi.