Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 8.-11.11.2021

Kuulutusaika

15.11.2021 - 2.12.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 18.11.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-311

09.11.2021

98-414-1-1015

Uusi rakennus

Asuinrakennuksen rakentaminen

Liusketie 2 15270 KUKKILA

 

098-2021-313

08.11.2021

98-414-1-1025

Uusi rakennus

Asuinrakennuksen rakentaminen

Tasatarhankaari 6 15270 KUKKILA

 

098-2021-314

11.11.2021

98-414-1-1013

Uusi rakennus

Vanhan loma-asuunon (prt 1003278154) purkaminen ja uuden loma-asunnon rakentaminen

Tiilisannantie 38 15270 KUKKILA

 

098-2021-319

08.11.2021

98-436-4-20

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

 

Paimelantie 461 17120 PAIMELA

 

098-2021-321

10.11.2021

98-436-5-52

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

 

Pahasuontie 126 17120 PAIMELA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 15.11.2021 – 2.12.2021 väliseksi ajaksi.