Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 5.-9.7.2021

Kuulutusaika

12.7.2021 - 29.7.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 15.7.2021

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-185

05.07.2021

98-435-18-89

Aitaaminen

Vinyyliaidan rakentaminen

Peurankello 6 15860 HOLLOLA

 

098-2021-197

09.07.2021

283-404-8-24283-404-8-23

Uusi rakennus

Omakotitalo ja lämmönkeruuputkisto

Vanhatie 141 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2021-202

08.07.2021

98-411-3-74

Uusi rakennus

Rakennetaan pihasauna. Saunaan tuodaan käyttövesi talon vesijohtoverkosta ämpäreillä kantamalla. Käyttövedet johdetaan asuinrakennuksen viemäriverkkoon.

Ilmarintie 59 17110 KALLIOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 12.7.2021 – 29.7.2021 väliseksi ajaksi.