Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 5.-8.10.2021

Kuulutusaika

11.10.2021 - 28.10.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 14.10.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-291

08.10.2021

283-406-1-54

Uusi rakennus

Lomarakennus

Lyyrintie 54 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2021-286

05.10.2021

98-413-9-4398-413-6-11

Käyttötarkoituksen ja sisäisiä muutoksia

 

Korpikyläntie 77 15880 HOLLOLA

 

098-2021-285

08.10.2021

98-402-1-168

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Pihasauna

Hahmajärventie 54 16500 HERRALA

 

098-2021-283

08.10.2021

98-435-7-132

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Varastohallin ja asunnon rakentaminen ja vanhan asunnon purkaminen.

Keskikankaantie 10 15860 HOLLOLA

 

098-2021-274

06.10.2021

98-412-1-62

Käyttötarkoituksen muutos

Asuinhuoneisto entiseen toimistotilaan

Koivurannantie 72 15880 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 11.10.2021 – 28.10.2021 väliseksi ajaksi.